◆ Processrätt

Vi biträder i processer inför domstolar och myndigheter. Det innebär att vi företräder dig som ombud eller i rollen som förordnad försvarare eller som biträde eller särskild företrädare för barn då vi förordnas av domstol.