◆ Testament- & Arvsrätt

Vi är rådgivare och biträder när det gäller att upprätta handlingar för att reglera arvsfrågor, t. ex testamenten. Vi biträder också i dödsbon genom att förätta bouppteckningar och arvskiften. Vidare lämnar vi biträde om det uppstår tvister efter dödsfall.