◆ Fastighetsrätt

Vi biträder i samband med fastighetsöverlåtelser och om det uppstår tvist efter en sådan överlåtelse eller annan tvist med anknytning till fastighetsförhållanden. Vi är samarbetsadvokater i förhållande till Villaägarnas Riksförbund. Därför har du som medlem i Villaägarnas Riksförbund rätt till en timmes fri rådgivning hos oss.